Referencie - inžinierske siete

NN prípojka Fakľová

Objednávateľ: Súkromný investor
Stavba: Novostavba rodinného domu
Objekt: NN prípojka pre rodinný dom Fakľová Košice
Stav: Zrealizované
Rok: 2012

SPVS Veľký Krtíš vodojemy Kosihovce a Seľany

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Stavba: Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš
Objekt: Objekty Kosihovce a Seľany
Forma: Generálna dodávka
Stav: Realizuje sa

Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Stavba: Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš
Objekt: Objekty č.5 a č.3
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 1.360..000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2010

Rimavské Brezovo - vodovod

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Stavba: Výstavba vodovodu
Objekt: Rimavské Brezovo - vodovod
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 700.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2010

Viacúčelové ihrisko Zámutov

Objednávateľ: Obecný úrad Zámutov
Stavba: Viacúčelové ihrisko Zámutov
Objekt: Rimavské Brezovo - vodovod
Forma: Časť elektro
Stav: Zrealizované
Rok: 2009

Oprava vodovodu

Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Stavba: Oprava hlavného vodovodného potrubia
Stav: Zrealizované
Rok: 2009