Referencie - zateplenie budov

ÚV Málinec II.

Objednávateľ: StVPS, a.s.
Stavba: Úpravovňa vody Málinec ll.
Objekt: Oprava strešného plášťa - chcemické a kalové hospodárstvo a chlórovňa
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2013

ÚV Málinec

Objednávateľ: StVPS, a.s.
Stavba: Úpravovňa vody Málinec
Objekt: Oprava strešného plášťa haly filtrov
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2013

ČOV Zvolen - garáže

Objednávateľ: StVPS, a.s.
Stavba: Čistička odpadových vôd Zvolen -garáž
Objekt: Vnútorné zateplenie garáže
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2013

ČS Kajlovka - Nová Baňa

Objednávateľ: StVPS, a.s.
Stavba: Čerpacia stanica Kajlovka
Objekt: Zateplenie a hydroizolácia strechy
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2013

AB na ul. Čajakova

Objednávateľ: SVIBIT, s.r.o.
Stavba: AB Čajakova Košice zateplenie strechy
Objekt: Zateplenie a hydroizolácia strechy budoy
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2012

Rodinný dom - K2

Objednávateľ: súkromný investor
Stavba: Rodinný dom K2
Objekt: Zateplenie a hydroizolácia strechy rodinného domu
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2012

Bytový dom na ul. Vodná

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Vodná 4 Košice
Stavba: Bytový dom, Vodná 4 , Košice
Objekt: Obnova obalových konštrukcií bytového domu
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 170.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

Bytový dom na ul. Vodná

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Vodná 4 Košice
Stavba: Bytový dom, Vodná 4 , Košice
Objekt: Zateplenie a hydroizolácia strechy
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

AB na ul.Slovenskej jednoty

Objednávateľ: TAGUS KE, s.r.o.
Stavba: Administratívna budova TAGUS KE Slovenskej jednoty
Objekt: Oprava plášťa budovy
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 65.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2010