Referencie - rekonštrukcia

Poľnohospodárske družstvo - Bajerovce

Objednávateľ: BAJER AGRO spol. s r.o.
Stavba: Úprava a údržba stav.objektov BAJER AGRO spol. s r.o.
Objekt: Rekonštrukcia poľ. družstva
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2015

Chata Tatranská Štrba - rekonštrukcia

Objednávateľ: Súkromný investor
Stavba: Chata Tatranská Štrba
Objekt: Rekonštrukcia chaty
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2015

ČOV Detva - prevádzková budova

Objednávateľ: StVPS, a.s.
Stavba: Čistička odpadových vôd Zvolen
Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizované
Rok: 2013

ČS Zvolen - severozápad

Objednávateľ: StVPS, a.s.
Stavba: Čerpacia stanica Zvolen
Objekt: Rekonštrukcia budovy
Forma: Generálna dodávka
Stav: Zrealizovane
Rok: 2013

 

Čerpacia stanica Moldava n/Bodvou

Objednávateľ: BENSTAV s.r.o.
Stavba: Realizácia SHOP Program na čerpacej stanici motorových palív
Objekt: Čerpacia stanica motorových palív Slovnaft v Moldave nad Bodvou
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 55.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

Lekáreň Cassovar

Objednávateľ: VAMIR s.r.o.
Stavba: Lekáreň – Cassovar Business Center I. Košice
Objekt: Prestavba interiéru
Forma: Stavebná časť a zdravotechnická inštalácia
Cena diela: 40.000 EUR
Stav: Zrealizované
Rok: 2011

Penzión Závada

Objednávateľ: Súkromný investor
Stavba: Penzión Závada
Objekt: Rekonštrukcia budovy
Forma: Generálna dodávka
Cena diela: 250.000 EUR
Stav: Realizuje sa
Rok: 2009